TIDIGARE PROJEKT

Här kan ni få mer information om våra tidigare projekt


Under 2020 förvärvade Reimnor tillsammans med Regio  (AP3 / Brunswick) fastigheten Gnista 6:3. Fastigheten ingick i då i det nya samarbetet som  startats mellan bolagen. 


Fastigheten förvärvades av Mellansvenska Logistiktransporter, som i samband med affären skrev ett hyresavtal för etablering av nya kontors- och verksamhetsytor om ca 2,300 kvadratmeter på platsen.


Hyresgästen tillträdde sina lokaler i början av 2021.

PROJEKT MLT 1

PROJEKT SCANDINOVA

Under 2019 tog Reimnor första spadtaget för Scandinovas nya kontors- och industrilokaler i Uppsala. 


Lokalerna som sammanlagt är på 4,000 kvadratmeter innebär en fördubbling av Scandinovas kapacitet där de ville ha möjlighet att växa ifrån dagens 75 anställda till 150 och flerdubbla sin omsättning.


Reimnor har jobbat nära Scandinova i framtagandet av lokalutformningen där vi blandat vår kompetens inom området med deras behov för effektiva moderna lokaler.


Hyresgästen tillträdde sina loklaer i slutet av 2020.

PROJECT CRANE

Under 2017 uppförde Reimnor två industribyggnader i Danmarks-säby. Den totala uthyrningsbara arean är ca 3,000 kvm där Lambertssons är största hyresgäst.


Fastigheten är uppförd till ca 2500 kvm industriytor där takhöjderna är 8 meter i takhöjd med god planlösning där lokalerna nås via portar i markplan och med 500 kvm kontorsytor huvudsakligen i entresol med moderna personalutrymmen såsom köksutrustning, toaletter och duschrum.

PROJECT WASH

Under 2020 färdigställde Reimnor en modern tvätthall för person- och lastbilar i en våning. Fastigheten blev uppförd med ca 2,200 kvm industriytor vilket innebär en exploateringsgrad om cirka 40% av tomtens yta. Övriga ytor består av asfalterade parkeringsplatser och kör- och upplagsytor


Anläggningen kommer ha en kapacitet att tvätta ca 60 bilar i timmen och 85% av färskvattnet återvinns med hjälp av en utvändig reningsanläggning.

PROJECT STONE

2016 slutförde REIMNOR tre projekt som drivits från ax- till limpa där tre industrifastigheter i Uppsala utvecklats om totalt 3,700 m² LOA. De tre industrifastigheterna förvärvades som industrimark där REIMNOR sedan, ritat, hyrt ut och byggt lokalerna.


Fastigherna:

Gnistagatan 13 (Danmarks-Säby 14:2) 1,251 m² LOA

Libro Ringväg 49 (Husbyborg 12:5) 1,226 m² LOA

Libro Ringväg 51 (Husbyborg 12:6) 12 36 m² LOA