TIDIGARE PROJEKT

Här kan ni få mer information om våra tidigare projekt


PROJECT CRANE

Under 2017 uppförde Reimnor två industribyggnader i Danmarks-säby. Den totala uthyrningsbara arean är ca 3,000 kvm där Lambertssons är största hyresgäst.


Fastigheten är uppförd till ca 2500 kvm industriytor där takhöjderna är 8 meter i takhöjd med god planlösning där lokalerna nås via portar i markplan och med 500 kvm kontorsytor huvudsakligen i entresol med moderna personalutrymmen såsom köksutrustning, toaletter och duschrum.

PROJECT WASH

Under 2020 färdigställde Reimnor en modern tvätthall för person- och lastbilar i en våning. Fastigheten blev uppförd med ca 2,200 kvm industriytor vilket innebär en exploateringsgrad om cirka 40% av tomtens yta. Övriga ytor består av asfalterade parkeringsplatser och kör- och upplagsytor


Anläggningen kommer ha en kapacitet att tvätta ca 60 bilar i timmen och 85% av färskvattnet återvinns med hjälp av en utvändig reningsanläggning.

PROJECT STONE

2016 slutförde REIMNOR tre projekt som drivits från ax- till limpa där tre industrifastigheter i Uppsala utvecklats om totalt 3,700 m² LOA. De tre industrifastigheterna förvärvades som industrimark där REIMNOR sedan, ritat, hyrt ut och byggt lokalerna.


Fastigherna:

Gnistagatan 13 (Danmarks-Säby 14:2) 1,251 m² LOA

Libro Ringväg 49 (Husbyborg 12:5) 1,226 m² LOA

Libro Ringväg 51 (Husbyborg 12:6) 12 36 m² LOA