PÅGÅENDE PROJEKT

Här kan ni få mer information om våra pågående projekt


PROJECT POWER

Under 2019 tog Reimnor första spadtaget för Scandinovas nya kontors- och industrilokaler i Uppsala. 


Lokalerna som sammanlagt är på 4,000 kvadratmeter innebär en fördubbling av Scandinovas kapacitet där de ville ha möjlighet att växa ifrån dagens 75 anställda till 150 och flerdubbla sin omsättning.


Reimnor har jobbat nära Scandinova i framtagandet av lokalutformningen där vi blandat vår kompetens inom området med deras behov för effektiva moderna lokaler.

PROJECT MIDDLE

Under 2020 förvärvade Reimnor tillsammans med Regio  (AP3 / Brunswick) fastigheten Gnista 6:3. Fastigheten ingick i då i det nya samarbetet som  startats mellan bolagen. 


Fastigheten förvärvades av Mellansvenska Logistiktransporter, som i samband med affären skrev ett hyresavtal för etablering av nya kontors- och industriytor om ca 2,500 kvadratmeter på platsen.


Fastec Sverige bygger projektet som är upphandlat på totalentreprenad och inflytt beräknas till årsskiftet 2020/2021.