PÅGÅENDE PROJEKT

Här kan ni få mer information om våra pågående projekt


PROJEKT APOTEKET

Reimnor tillsammans med Regio har i stark konkurrens vunnit det prestigefyllda uppdraget att utveckla nya lokaler åt Apoteket. Den nya byggnaden omfattar ca 2 000 kvm med kontor, lager och produktionsytor. Efter ett anbudsförfarande har Fastec Sverige AB kontrakterats som totalentreprenör för byggnaden.


Fastigheten Söderhällby 1:10, som har ett strategiskt läge vid Uppsalas södra infart och nära huvudgatan i Östra Fyrislund, förvärvades av Regio under 2020. Efter uppförande av Apotekets lokaler återstår byggrätter som möjliggör ytterligare utveckling av området. 

PROJEKT MLT 2

Fastighets AB Regio och Reimnor har tecknat avtal med Mellansvenska Logistiktransporter (MLT) avseende utveckling av en ny verksamhetsbyggnad om drygt 1.700 kvm inom Östra Fyrislund i Uppsala.


Den nya byggnaden ligger i direkt anslutning till MLT:s huvudkontor som stod kla


Under 2020 utvecklades ett nytt huvudkontor om 2.300 kvm åt MLT, vilket togs i bruk i början av 2021.


Nu kompletteras förhyrningen med nyproduktion av en anpassad lager-/logistikbyggnad om 1 700 kvm, vilken kommer att förbindas med övriga lokaler genom ett skärmtak.