HÅLLBARHET

Här kan ni få mer information om vårt hållbarhetsarbete


REIMNOR HAR ETT HOLISTISKT PERSPEKTIV INOM HÅLLBARHET DÄR ARBETET INTE ENDAST SPEGLAS I DEN EGNA VERKSAMHETEN UTAN STRÄCKER SIG UTÖVER DE FASTIGHETER VI FÖRVALTAR

VÅRA HÅLLBARHETSMÅL

Våra hållbarhetsmål sträcker sig utöver de fastigheter vi förvaltar där vi har en bredare syn på hållbarhet som även inkluderar våra hyresgäster och grannar.


Hållbarhetsfrågorna fokuseras i praktiken kring återvinning, energibesparing, avfallshantering och effektivt utnyttjande av resurser.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE I PRAKTIKEN

Vi har i vårt pågående projekt för ScandiNova bestämt oss för att bygga solpaneler på taken vilket beräknas generera ca 138 000 kwh om året. Vi jobbar även med en lösning där majoriteten av dagvattnet kan infiltreras genom marken istället för att slussas ut i ledningar.

Genom god kontakt med marknaden och grannar identifierade vi ett behov av en fordontvättsnaläggning inklusive lastbilstvätt för flertalet verksamheter i Östra Fyrislundsområdet. Utifrån områdets behov tog därför Reimnor fram ett koncept för en tvättanläggning och identifierade en operatör för att drifta anläggningen.


Målsättningen är att flertalet verksamheter inom området kan samutnyttja tvättanläggningen och området slipper därmed belastas av flera tvättanläggningar med begränsad nyttjandegrad. Anläggningen kommer att konkurrera ut dåliga, smutsiga anläggningar och därigenom förbättra användningen av vatten med  bra system för återvinning och rening. Fastigheten har även utrustats med ett tak helt av Sedum för att lokalt hantera dagvatten och binda koldioxid.